Hanedan // Selman Kayabaşı

Hanedan

Kitap nasıl seçilir yada iyi bir kitap kurdu nasıl kitap alır acaba? 

Elimdekiler bitince hazır yolumun üzerindeler diyerek kitapçılara gittim. Genellikle romanların bulunduğu en çok satanlar kısmında aynı yazara ait Hanedan ve Operasyon isimli kitaplar dikkatimi çekti. Hanedan isimli kitabı elime aldım ve arka kapak yazısını okudum. -yazının sonunda paylaşacam- Sonra kitabın ilk sayfasını açtım. 1983 doğumlu genç bir tarihçi yazarın, gerçek ve konuşulamayan tarihimizi yazma iddiasını okudum. Sonuç olarak her iki kitabını da aldım.

Kitap üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde II. Abdulhamit'in yıldız istihbarat teşkilatıyla başlıyor, sonra 1040 yılına giderek gizli bir toplantıdan bahsediyor. Aynı gizli kurul 1299 ve 1906 da yine karşımıza çıkıyor. Yazarımız aslında Türk boylarından oluşan gizli bir örgütlenmenin Türkleri yönettiği, devlet yıkıp devlet kurdurttuğu, devletlerin hep bu örgüte bağlı olduğu imasında bulunuyor. 

İkinci bölümde -yazar ikinci kitap diyor- öldürülen bir yazar, genç bir editör ve istihbarat ajanı etrafında geçiyor. Yazar gizli haritayla ilgili -aslında konumuz olan- uçuk iddialarda bulunuyor. Genç editör bunu basmayı kabul etmiyor ve birkaç gün sonra yazarımız öldürülüyor. İstihbarat ajanımız da bu şifrelenmiş cinayeti çözmek için genç editörden yardım istiyor. Bir süre sonra bu editörde öldürülüyor. İstihbarat ajanı bu cinayetleri çözmek isterken aslında kendisinin cinayetleri çözmek için değil örgütü tanıması için görevlendirildiğini öğreniyor. 

Üçüncü bölümde ise gizli örgütün elemanlarını tarikatların içinde eğittiği üzerinde duruluyor. Örgüt elemanlarını iki şekilde yetiştiriyor. Nakkaş ve kılıç... Ya çok iyi bir yazar yapıyor ya da asker..

Yazarımız ilginç ve ispatlanması oldukça zor iddialarda bulunuyor. Mesela kabul edilen yada bize öğretilen temel tarihe göre Anadolu Selçuklular döneminde devletin batı sınırını beylikler koruyordu. Bu beyliklerin temel görevi özellikle Bizans ve haçlı ordusu saldırılarına karşı Selçukluları korumak ve padişah çocuklarını yetiştirmekti. 1243 te yapılan Kösedağ savaşında Anadolu Selçuklu devleti Moğollar a yenilince merkezi otorite zayıflar ve bu beylikler kendi bağımsızlıklarını ilan ederler. Kitaba göre ise Kösedağ savaşından sonra bu gizli kurulun aldığı kararla beylikler -sözde- Selçuklulardan ayrılarak moğollar a bağlılıklarını biat ettiklerini bildirirler. 1299 toplanan aynı kurul Osmanlıları baş seçer... Peki öyleyse Osmanlıların diğer beyliklerle yaptığı savaşları nereye koyacağız? 

Son dönemler içinse Atatürk' ünde aslında bu gizli örgütten olduğunu, Vahdettin in tahta çıkar çıkmaz bu gizli örgütün emirlerinin kendi emirlerinden üste tutulacağını bildirdiği iddiasında bulunuyor. Bu ve benzeri iddialar gizli bir harita etrafında kitap boyunca devam ediyor.

Kitap benim için tam bir hayal kırıklığı. Keşke arka kapak yazısını yazıp bıraksaymış... 

Hayal kırıklığına rağmen aynı yazarın Operasyon kitabına başladım...

2. Abdulhamit


Arka kapak yazısı...

Sancak sahibi beyler, 1040ta Semerkandda toplandılar. Kınıkı hakan bildiler.
1299da Konyada buluştular, Kayıyı bey seçtiler.
Ve sancak sahibi beyler, 1906da İstanbula davet edildiler.
Biri devlet kuracak, biri devlet yıkacak, biri devlet olacaktı...

O gün, İstanbulda cesedi bulunan yazar, Hanedan başlıklı gizli bir dosyanın muhafızıydı. Anadoluya gelen boyların kurduğu devletleri ve bu boyların birbiriyle ilişkisini inceleyen yazar, istihbarat teşkilatlarının peşinde olduğu bir haritayı deşifre etmek üzereydi. Harita, Fatih Sultan Mehmetin Buharadan, Timur Devletinden şehirler şehrine, İstanbula davet ettiği matematikçi ve uzay bilimci Ali Kuşçu tarafından hazırlanmış, son şeklini ise Akşemseddin tasarlamıştı. 1071de Anadoluya gelen gizli bir yapının resmedildiği harita, 1918de Yıldız Sarayında tekrar konuşulmaya başlandı.

Sivas Kongresinin Divan Katipliğini ve istihbarat başkanlığını yapan İsmail Hami, 1071de Sivasa yerleşen Danişmendoğlu beyliğinin o günkü temsilcisi idi. Erzurum Kongresini tertip eden Hüseyin Avni, 1071de Erzuruma konan Saltukoğullarından Ebul Kasımın torunuydu. Ve en önemlisi, Hanedan isimli dosyaya göre, Osmanlı impatorluğundaki hiyerarşiye göre, Kayıhanoğullarından sonra gelen ama Vezir-i Âzamdan da üstün olan bir başka aile tartışılıyordu kitapta: Giray Hanedanlığı. Padişahın altında, Vezir-i Âzamın üstünde olan bu makama, örfe göre Kırım Hanı Giraylar oturuyordu. İmparatorluk yıkılırken Sadrâzamlık makamına Giray Hanedanının o günkü lideri, Ahmet Tevfik Paşa tayin edilince, 1071de Anadoluya gelen beylerin yeni bir devlet kurmak için emir aldıkları belli oldu. Nitekim beyler Anadoluda ilk olarak nereye yerleşmişse, Milli Mücadele de o şehirlerde başlayacaktı.

Bir suikast, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihini bu kadar derinden etkileyebilir mi? Ali Kuşçunun asırlar önce hazırladığı harita, suikasta kurban gittiği söylenen bir cumhurbaşkanının, gizli belgelerini sakladığı gizli bir apartman dairesinde ortaya çıkarsa, evet!
Abdullah ÖZER
Abdullah ÖZER

Okumayı ve izlemeyi sever, yazmanın ise insana inanılmaz bir derinlik kattığına inanır. Çay vazgeçilmezidir. 90 ların müzikleriyle mest olur hatta kendinden geçer.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder